Marknadschefernas syn på Martech: 3. Data & Analys

Charlotte Banning - Head of Marketing den 6 februari 2018

Analytikern - marknadsavdelningens mest eftertraktade kollega

4 viktiga områden för att ta ditt arbete med digitalisering till nästa nivå.

Wiraya och Odyssey, aktörer inom Martech har intervjuat svenska marknadschefer om fyra viktiga områden inom Marketing Tech för att undersöka deras digitala mognad; strategi, organisation & processer, data & analys och systemstöd.

Hur arbetar svenska marknadschefer med data och analys?

Data och analys är en fråga som fått betydligt större utrymme det senaste året, vilket kan tolkas som ett tecken på att den grundläggande systemstrukturen börjar finnas på plats. Trots det ger flertalet av de intervjuade marknadscheferna uttryck för att mycket av det grundläggande arbetet kvarstår. Många företag har fortfarande digitalisering som prioritet eller huvudfokus, eller att få potentiella och befintliga kunder att hantera ärenden digitalt, på egen hand, istället för att stötta med manuella processer.

Även i mycket basala frågor som att kunna kommu-nicera med de egna kunderna är det många som fortsatt behöver göra manuella insatser för att kunna agera på datat. Flertalet av de tillfrågade företagen ger uttryck för att kvaliteten, eller främst struktureringen av data, håller en låg nivå. Mycket vanligt är även att datat ligger spritt i olika system, vilket inte gör det möjligt att få en komplett kundvy. Det blir också svårare att automatisera processerna. Flertalet ger uttryck för att de främst samlar realtidsdata i produk-ter eller tjänster som de agerar på, och inte i samtliga datakällor eller utifrån den kompletta kundvyn.

Avsaknad av analysverktyg, eller tillgång till dedikerade analytiker, är också faktorer som ofta nämns som utmaningar för att kunna jobba optimalt med data och analys. Återigen så är gamla synder som ger utmaningar i form av äldre systemarkitekturer som inte är utvecklade för att samla in agerbart data. Det gäller speciellt för kraftigt reglerade marknader som bank och försäkring, där regelverken är så komplexa och svåra att förändra, att det är svårt att hitta snab-ba sätt att förändra systemen

Rekommendation: Skapa tydlighet att det är allas ansvar att samla in data med hög kvalitet och säkerställ att all data kan knytas till en kund. Börja tidigt med integrationer med olika kanaler så att datan kan göras agerbar. Skapa ett internt tvärfunktionellt forum för att arbeta med ert data. Ingen av de tillfrågade företagen har kommit till ett stadium där de kan genomföra avancerad analys utifrån t ex prediktiva eller preskriptiva modeller. Inte heller ansvaret för datat är tydligt formaliserat, t ex saknar de flesta företag vi intervjuat en tydlig roll för att arbeta med datakvaliteten i form av en Master Data Manager eller Chief Analytics Officer.

Att skapa konsensus och samsyn nämns som en av framgångsfaktorerna. En av de intervjuade marknadscheferna berättar om det interna virtuella forumet där cheferna för IT, marknad och produkt, på regelbunden basis ses för att går igenom datat och dess kvalitet. 

Rekommendation: Skapa tydlighet att det är allas ansvar att samla in data med hög kvalitet och säkerställ att all data kan knytas till en kund. Börja tidigt med integrationer med olika kanaler så att datan kan göras agerbar. Skapa ett internt tvärfunktionellt forum för att arbeta med ert data.

Läs mer om de andra viktiga områdena för att nå lönsamhet och ta digitaliseringen till nästa nivå. 

1. Strategi - Möjliggörare eller problemställare? 

2. Organisation & Processer - Fokus på kundresan

4. Teknik & Systemstöd- "Martech" är fortfarande ett okänt begrepp för många. 

Ta del av hela rapporten!

Ange din email nedan så skickar vi rapporten till dig. 

rapport

Nyhetsbrev och inspiration

Vill du få inbjudningar till events och ta del av Wirayas senaste kundcase, trendspaningar och insiktsrapporter? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev idag!

Läs mer