Är ni bland ”sökarna” eller ”de drivna” företagen inom digitalisering? Testa själv!

Charlotte Banning - Head of Marketing den 31 januari 2018

Marknadschefer: Jämför er digitala mognad med andra företag

Så når du ökad lönsamhet och tar digitaliseringen till nästa nivå.

I samband med undersökningen Martech Sverige 2017 har vi skapat en mognadsmodell inom Marketing Tech och digitalisering. Denna enkla modell ger företag en unik möjlighet att kunna jämföra sin verksamhets arbete inom digitalisering med andra. Med hjälp av de olika mognadsfaserna så får du en tydligare bild av vilka utmaningar och prioriteringar som ni står inför, och en inblick hos de som kommit snäppet längre, vilket underlättar när du vill ta digitaliseringen till nästa nivå. Modellen baseras på mognadsgraden hos svenska marknadschefer inom områdena strategi, organisation, processer, data, analys och systemstöd.

Bland de intervjuade företagen befann sig majoriteten i två faser som vi valt att benämna den sökande och den insiktsfulla fasen. Endast ett fåtal företag skattade sig högt på alla områdena. Den viktigaste faktorn för att nå den drivande fasen är en tydlig strategi som omsätts i hela organisationen och där samtliga områden utvärderas och optimeras utifrån strategin.

Hur ligger ni själva till i digital mognad? Är ni ”sökarna” eller bland ”de drivna” företagen inom digitalisering?

SÖKARNA

Marknadsavdelningar på traditionella företag som har en lönsam affär i dagsläget men som har påbörjat ett förändringsarbete. Många har påbörjat eller färdigställt strategin, men har sedan haft svårt att starta ett förändringsarbete. Den stora utmaningen är att den nuvarande affären kräver ett stort fokus för att bibehålla lönsamhet samtidigt som insikten finns att det kommer att krävas stora förändringar i organisationens nuvarande arbetssätt för att fortsätta vara framgångsrik. Marknadscheferna är osäkra på vad de behöver inom systemstöd eller data och har därför svårt att kravställa, även om de har möjligheten, gentemot IT.

DE INSIKTSFULLA

Här kategoriserade sig många av techbolagen, där många precis hade lämnat startup-fasen bakom sig. Även traditionella bolag som etablerat separata digitala avdelningar positionerar sig här. Företagen har systemstöden på plats och arbetar i kundflödesprocesser. Marknadsföringen sker uteslutande, eller till allra största delen, digitalt. Trots att marknadscheferna upplever att de är på rätt väg så skattar de sig betydligt lägre inom martech-strategi, processer, data och analys än vad företagen i den sökande fasen gör. Somliga ger även uttryck för större farhågor kring att företagen kommer att bli omsprungna av konkurrenter eller att det övriga bolaget inte förstår hur stora satsningar som kommer att krävas.                     

DE DRIVANDE

Ett fåtal företag skattade sig högt inom samtliga områden. Utmärkande för samtliga dessa företag var ett starkt uttalat mandat, en tydligt implementerad strategi och ett fokus inom samtliga områden. Deras organisationer befann sig tydligt i förändring och med en stor trygghet. Tekniken benämndes som möjliggörare och ofta till deras fördel gentemot konkurrenterna. Ofta hade dessa marknadschefer även försäljningsansvaret för verksamheten och styrde både utifrån affär och kundnytta för att maximera lönsamheten. 

Läs mer om de fyra viktiga områdena för att nå lönsamhet och ta digitaliseringen till nästa nivå. 

1. Strategi - En möjliggörare eller problemställare? 

2. Organisation & Processer - Fokus på kundresan.

3. Data & Analys - Analytikern är marknadsavdelningens mest eftertrakatade kollega.

4. Teknik & Systemstöd - "Martech" är fortfarande ett okänt begrepp för många. 

Nyhetsbrev och inspiration

Vill du få inbjudningar till events och ta del av Wirayas senaste kundcase, trendspaningar och insiktsrapporter? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev idag!

Läs mer

Ta del av hela rapporten!

Ange din email nedan så skickar vi rapporten till dig. 

rapport