Hedvig Ederyd - Content Manager den 11 april 2018

4 frågor till Erik Kurin, Product Manager på Wiraya och AI-obsessed.

Inspireras av Wirayas AI-expert Erik Kurin på Customer Obsession Day den 25 april i Stockholm. Erik kommer att tala om hur AI passar in i era kundinteraktioner men också ge konkreta exempel på hur du som kundfokuserad ledare kommer igång med den senaste tekniken. Vi passade på att ställa 4 snabba frågor till honom.

Vill du veta mer om AI? Anmäl dig till Customer Obsession Day. Läs mer..

1. Hur kan CRM och marknadsavdelningar ta hjälp av AI för att uppnå en bättre kundupplevelse?

Med all data som företagen idag har om sina kunders köp och beteenden så kräver ju vi som konsumenter att få en relevant och personlig kommunikation och service. Rätt använt kan AI användas för att skapa digitala, proaktiva kunddialoger, som anpassas till varje person, på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

2. Hur kan AI förbättra och förenkla arbetet i kundresan?

Med maskininlärning har vi idag möjligheten att automatisera många enkla, tråkiga och repetitiva uppgifter i en utsträckning som inte tidigare har varit möjligt. Fördelen är att du istället kan fokusera på uppgifter vi människor fortfarande är bättre lämpade för (kreativt tänkande som kräver planering i flera steg och olika typer av kontext) samt att en ”AI” tröttnar aldrig på arbetsuppgiften, istället så utför den uppgiften med samma precision och 1000x snabbare än en människa.

3. Hur kommer man igång? Vad behöver jag ha på plats?

”Start small” och ge dig själv tid att förstå vad som är möjligt med maskininlärning idag (och inte om 50 år). Gapet mellan vad som är möjligt idag och förväntningarna på AI är väldigt stort. Din ”AI” kommer bara bli så bra som datan den har tillgänglig. Det handlar inte bara om volym utan också om relevant data.

4. Hur arbetar du och Wiraya med AI för att förbättra upplevelsen för kunden?

Wirayas satsning på AI startade redan för flera år sedan. All data som passerat i vår mjukvara, från alla miljontals gjorda kundinteraktioner, har lett till att vi blivit allt bättre på att skapa budskap som får mottagaren att agera. Men med hjälp av vår utveckling inom maskininlärning kan mjukvaran nu hantera så oändligt många fler parametrar att den snart konstant kommer att kunna optimera varje enskilt budskap till varje individ, i realtid- och därmed förbättra upplevelsen för kunder.

Customer Obsession Day 2018

Anmäl dig!