3 stora utmaningar för marknadschefen i digitaliseringen

Charlotte Banning - Head of Marketing den 30 januari 2018

Så prioriterar svenska marknadschefer 2018

Som du redan känner till så har de flesta marknadschefer köpt in på den höga förändringstakten och arbetar idag aktivt för att kunna möta sina kunder digitalt. Men vilka är marknadschefernas främsta prioriteringar 2018? Och deras största utmaningar? Vi vet.

Wiraya och Odyssey, aktörer inom Martech, har intervjuat svenska marknadschefer i en rad olika branscher för att undersöka just detta. Insikterna från intervjuerna har sammanställts i rapporten Martech Sverige 2017.

PRIORITERINGAR 2018

1. Helhet genom brett samarbete

Ensam är inte stark och kundresan går över hela organisationen. De svenska marknadscheferna är samarbetsvilliga och listar brett samarbete över organisationsgränser som en av de främsta framgångsfaktorerna för att kunna skapa den bästa kundupplevelsen och därmed bli framgångsrik. Kunden i fokus är inte längre en fråga utan en självklarhet.

2. Kundresorna - omsätts i datat

Marknadsavdelningarna har kommit långt i att definiera kundresorna. Däremot är det få som lyckats omsätta processerna, automatiserat och arbetar datadrivet utifrån kunddata.

Grunden är lagd, nu ska det implementeras i systemen. Många arbetar för att kunderna ska kunna göra fler delar i kundresan digitalt. Kunderna kräver enkelhet och vill snabbt kunna göra sina ärenden. Marknadscheferna säger att de kommer att genomföra ytterligare investeringar i systemstöd och teknik de kommande åren. Investeringar som främst rör automatisering och datahantering.  

3. De vill utbilda och utbildas

Marknadsavdelningarna ansvarar för majoriteten av kundresekartläggningen för verksamheten. Det gör att kunskapen för kundernas behov är stor bland marknadscheferna och de ger ofta uttryck för att de är kundens röst in i organisationen. Nu behöver den kunskapen och förståelsen spridas i övriga organisationen. En generell kunskapsökning är därför det som marknadscheferna kommer att prioritera det närmaste året. Både i att överföra sin samlade kundkunskap till övriga organisationen men även öka den egna kunskapen inom tech för att kunna omsätta kundkunskapen till en ännu bättre kundupplevelse digitalt.

3 STORA UTMANINGAR

1. Processförändringar.

Många marknadsavdelningar genomgår just nu ett transformationsarbete mot ett mer kundfokuserat arbetssätt, men där processerna internt inte hänger med. Man vill kunna digitalisera så mycket som möjligt av kundresan för att göra det enklare för kunden och öka kundupplevelsen, men också för att effektivisera organisationen.

2. Kompetens.

Att utveckla och anpassa sin befintliga personal till nya mer digitala arbetssätt är ett utmanande arbete. De flesta ser att de behöver bygga upp kompetensen internt för att kunna jobba mer agilt och flexibelt, men de inser också att de kan behöva köpa in hjälp på kort sikt, för att snabbare ställa om.

3. Analys efterlyses.

Avsaknad av analytiker är ett stort problem hos de flesta. De behövs för att kunna bearbeta, analysera och rekommendera hur man ska kunna agera på allt kunddata. En utmaning är också att få en samlad bild av datat då framför allt de stora bolagen sitter fast i gamla system som inte samkörs.

Ta del av fler resultat och insikter i rapporten Martech i Sverige 2018 

Läs mer om fyra viktiga områden inom Marketing Tech för att nå lönsamhet och ta digitaliseringen till nästa nivå. 

1. Strategi - En möjliggörare eller problemställare? 

2. Organisation & Processer - Fokus på kundresan.

3. Data & Analys - Analytikern är marknadsavdelningens mest eftertrakatade kollega.

4. Teknik & Systemstöd - "Martech" är fortfarande ett okänt begrepp för många. 

Nyhetsbrev och inspiration

Vill du få inbjudningar till events och ta del av Wirayas senaste kundcase, trendspaningar och insiktsrapporter? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev idag!

Läs mer

Ta del av hela rapporten!

Ange din email nedan så skickar vi rapporten till dig. 

rapport