Marknadschefernas syn på Martech: 2. Organisation & Processer

Charlotte Banning - Head of Marketing den 5 februari 2018

Fokus på kundresan!

4 viktiga områden för att ta ditt arbete med digitalisering till nästa nivå.

Wiraya och Odyssey, aktörer inom Martech har intervjuat svenska marknadschefer om fyra viktiga områden inom Marketing Tech för att undersöka deras digitala mognad; strategi, organisation & processer, data & analys och systemstöd.

Så här arbetar marknadscheferna med organisation och processer.

Ingen av marknadscheferna från intervjurna upplever att de har en optimal organisation för att jobba effektivt med den nya tekniken. I Sverige handlar det inte så mycket om avsaknad av kompetens om själva tekniken, utan snarare om processerna och arbetssätten för att kunna jobba mer kundfokuserat och få full utväxling av teknikens möjligheter.

De som kommit längst har skapat tvärfunktionella team och processer i sin verksamhet som utgår från kundresan, men de flesta är fortfarande fast i silos.

Det tar tid att ställa om sin marknadsorganisation och de som har störst utmaning är förstås de bolag som har äldre strukturer, gamla system och regula-toriska styrmedel att följa. Man har den organisation man har och även om man i ledningen bestämt sig för en digital transformation tar det tid att implementera.

De flesta företag vi intervjuade saknar analys-kompetens och det står högst på önskelistan på marknadsavdelningen.

Ingen av verksamheterna anser sig idag ha kapacitet att kunna jobba med eller implementera Marketing tech fullt ut. Vi ser att utvecklingen och mognaden beror på vilken kompetens man har i sin organisation eller vilken prioritering man har.

De bolag som fokuserat på t ex processer har gjort det på bekostnad av andra aktiviteter.

Vi ser också en trend att man på marknadsavdeln-ingarna vill ha mer kompetens in-house, istället för att lägga ut på byråer. Man arbetar mindre kampan-jorienterat och behöver ha personal som löpande ar-betar med t ex kommunikation och innehåll där man snabbt kan nå ut till kunderna. Det krävs för att öka relevansen och vara mer lyhörd för kundens behov. 

Rekommendationer

- Skapa en kundresekarta som alla kan arbeta efter. Då är det lättare att få organisationen att gå åt samma håll och skapa processer som förbättrar kundupplevelsen.

- Se till att ha en organisation som är snabbrörlig och som kan förändras efter behov. En metodik är att arbeta agilt. Det fungerar också väl om man vill arbeta tvärfunktionellt.

- Om du saknar analyskompetens, ta hjälp utifrån. Antingen från konsult-företagen eller genom att skaffa teknik som kan bearbeta och analysera data åt dig

Läs mer om de andra viktiga områdena för att nå lönsamhet och ta digitaliseringen till nästa nivå. 

1. Strategi & Processer - en möjliggörare eller problemställare? 

3. Data & Analys - publiceras inom kort

4. Teknik & Systemstöd- publiceras inom kort

 

Nyhetsbrev och inspiration

Vill du få inbjudningar till events och ta del av Wirayas senaste kundcase, trendspaningar och insiktsrapporter? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev idag!

Läs mer

Ta del av hela rapporten!

Ange din email nedan så skickar vi rapporten till dig. 

rapport