Marknadschefernas syn på Martech: 1. Strategi

Charlotte Banning - Head of Marketing den 5 februari 2018

Så här arbetar marknadscheferna strategiskt med Martech

4 viktiga områden för att ta ditt arbete med digitalisering till nästa nivå.

I år har Martech (Marketing Tech) börjat etablera sig i den svenska begreppsvärlden. Martech beskrivs ofta som kombinationen av marknadsföring och teknik, och ”Martech stack” som de olika tekniska lösningar som möjliggör kunddialogen. Dagens marknadsarbete är helt teknikbaserat. Jämfört med bara för några år sedan ser såväl planering som processer helt annorlunda ut. ’Marknadsplanen är död’ hörs allt oftare. Den är numera snarare en riktning, inte en detaljplan, och utmaningen för många är tajmingen. Det vill säga att harmonisera de egna budskapen i takt med övriga kommunikationslandskapet. Idag handlar det snarare om dialog, inte monolog. För att skapa en framgångsrik dialog krävs att du kan följa och analysera den pågående dialogen och att så långt som möjligt förstå behoven baserat på kundens avtryck. Först då har du möjlighet att förutspå skeenden och snabbt tajma nästa steg.

Wiraya och Odyssey, aktörer inom Martech har intervjuat svenska marknadschefer om fyra viktiga områden inom Marketing Tech för att undersöka deras digitala mognad; strategi, organisation & processer, data & analys och systemstöd.

Hur arbetar marknadscheferna strategiskt med Martech?

Förändringen går fort och det kommer hela tiden nya faktorer att ta hänsyn till. I undersökningen framkom en tydlig skillnad mellan de som kommit långt i att använda sig av Martech och de som snarare befinner sig i startgroparna. På de stora etablerade företagen, framförallt på reglerade marknader, har man ofta kommit långt med strategin. Man vet var man ska och de flesta är insiktsfulla i vad som behöver göras. När strategin ska omsättas fastnar man lätt i att den fasta strukturen behöver utmanas och förändras eller att nya regulativa krav behöver prioriteras.

De bolag som har kommit längst med att implementera en Martech-strategi är ofta tech startups, som har kunskapen i blodet och som agerar utifrån uppkomna affärsmöjligheter i etableringsfasen. När företaget nått en viss tillväxt så dyker dock utmaningarna upp i form av otydlig organisation och odefinierade processer. 

Bland de intervjuade företagen är det bara två som tydligt har förmått att omsätta strategi till handling. I båda fallen har den ökade omsättningshastigheten drivits av en extern facilitator. Det ena fallet i form av en ny ägare och därmed nytt fokus, i det andra fallet en extern person som tagits in för att identifiera möjligheter och driva förändring.

Just tydligt mandat nämns som framgångsfaktor, och i de fall det saknas, som en hämmande faktor.

Ett annat sätt att rå på trögheten i befintliga organisationer är att åsidosätta IT eller definierade processer och agera på egen hand och sedan söka stöd när resultat eller lösning redan finns på plats. Samtidigt riskerar det att leda till samma otydlighet i organisation och processer som startup-företagen ger uttryck för.

Ledningen och styrelsen är viktig för att uppnå en hög förändringstakt.
 
De gemensamma faktorerna för de som upplever att de kommit långt: 

- En övergripande agil strategi som är tydligt kommunicerad från styrelse och ledning.

- Man utgår från kundresan snarare än den egna organisationen.

- Mål och nyckeltal som är tydliga och styrande för hela företaget. 

Rekommendation: En strategi behövs men i form av en riktning som kan förändras i takt med omvärlden. Den bör vara tydligt kommunicerad av ledning och styrelse och snarare omsatt i tydliga mål och nyckel tal utifrån kundresan för att strategin snabbt ska kunna omsättas i övriga organisationen.

Läs mer om de andra viktiga områdena för att nå lönsamhet och ta digitaliseringen till nästa nivå. 

2. Organisation & Processer - Fokus på kundresan

3. Data & Analys - Analytiker är marknadsavdelningens mest eftertraktade kollega..

4. Teknik & Systemstöd- "Martech" är fortfarande ett okänt begrepp för många

 

Nyhetsbrev och inspiration

Vill du få inbjudningar till events och ta del av Wirayas senaste kundcase, trendspaningar och insiktsrapporter? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev idag!

Läs mer

Ta del av hela rapporten!

Ange din email nedan så skickar vi rapporten till dig. 

rapport