Marknadschefernas syn på Martech: 4. Teknik & Systemstöd

Charlotte Banning - Head of Marketing den 6 februari 2018

"Martech" är fortfarande ett okänt begrepp för många

4 viktiga områden för att ta ditt arbete med digitalisering till nästa nivå.

Wiraya och Odyssey, aktörer inom Martech har intervjuat svenska marknadschefer om fyra viktiga områden inom Marketing Tech för att undersöka deras digitala mognad; strategi, organisation & processer, data & analys och systemstöd.

Hur arbetar svenska marknadschefer med teknik & systemstöd?

Enligt studier från bl a Boston Consulting Group är det inom Marketing och Sales som den digitala transformationen får störst och snabbast effekt på företagens resultat. Trots det är det ett stort glapp mellan det som mestadels beskrivs i amerikanska rapporter kring Martech stacks och var de svenska företagen verkligen befinner sig. De flesta saknar en egentlig teknikstrategi och i princip ingen av de vi intervjuade pratade om tech stacks. Marknadsavdelningarna köper snarare in det som behövs för att kunna digitalisera sina kundinteraktioner i kundresan, ofta utan ITs inblandning.

Det kan vara teknik för att kunna ta reda på mer om sina kunder, proaktivt kunna erbjuda rätt typ av tjänst och produkt, skapa relevanta kunddialoger och förenkla självservicen för kunden, dvs göra hela kundresan smidigare. Men inköp av teknik och nya system löser inte helt problemen, vilket många fått erfara. För att få utväxling av tekniken krävs förändrade processer, kompetens att hantera verktygen, analys av data, skapande av budskap och innehåll, nya mätetal och framför allt en tydlig kundfokuserad strategi.

I intervjuerna är det stor skillnad på hur marknads-avdelningarna upplever utmaningarna kring Martech. De större bolagen utmanas av att de har befintliga system med kunddata de behöver komma åt eller integrera med för att kunna få bäst utväxling av investeringen. Och även om man strategiskt tagit ett beslut att successivt byta ut gamla system mot mer moderna, ofta molnbaserade, tar det lång tid. De mer nystartade bolagen har däremot det enklare att implementera Martech men gör det ofta utan en tydlig strategi. De bara skaffar det de ser att de har ett behov av i stunden.

Rekommendationer: 

- Börja med en mindre pilot och testa tekniken i praktiken, gärna i en process som går genom flera avdelningar. Våga misslyckas. Följ upp resultaten och se ifall det förbättrar kundupplevelsen. Skala upp därefter.

- Att köpa in teknik ställer krav på att någon ska hantera den. Antingen genom att det ska fyllas med innehåll eller att någon ska analysera, segmen-tera eller rapportera. Se till att säkra resurser och den support du behöver alternativt köper tjänsterna som kan hantera teknik och kringtjänster åt dig.

- Se till att dina verktyg har öppna APIer så att ni enklare kan hämta och skicka tillbaka data mellan alla era system. Det gör det också enklare att kunna analysera.

Läs mer om de andra viktiga områdena för att nå lönsamhet och ta digitaliseringen till nästa nivå. 

1. Strategi - Möjliggörare eller problemställare? 

2. Organisation & Processer - Fokus på kundresan

3. Data & Analys - Analytikern är marknadavdelningens mest eftertraktade kollega. 

Ta del av hela rapporten!

Ange din email nedan så skickar vi rapporten till dig. 

rapport

Nyhetsbrev och inspiration

Vill du få inbjudningar till events och ta del av Wirayas senaste kundcase, trendspaningar och insiktsrapporter? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev idag!

Läs mer