Wiraya blogg

Vi älskar att dela med oss av kunskap och insikter. Inspireras gärna av vår blogg där vi delar med oss av nyheter, intervjuer, rapporter och artiklar som hjälper dig att bli bättre på att skapa lönsam marknadsföring och personlig kundkommunikation. Vill du ha ännu mer? Besök vår kunskapsbank, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller besök våra events.

9 framgångsfaktorer som definierar ett kundbesatt företag

den 30 maj 2018 av Charlotte Banning

På vilket sätt arbetar kundfokuserade företag? De flesta varumärken säger att de är kundfokuserade, men som vi alla vet är det lättare sagt än gjort att arbeta med kunden i centrum. Här är nio viktiga steg att följa för att nå Customer Obsession. Läs mer

Är ni Ad hoc eller Best in class inom CRM?

den 3 maj 2018 av Hedvig Ederyd - Content Manager

CRM Maturity Model 2018 - Jämför ert CRM-arbete med andra företag! Läs mer

Marknadschefernas syn på Martech: 3. Data & Analys

den 6 februari 2018 av Charlotte Banning - Head of Marketing

4 viktiga områden för att ta ditt arbete med digitalisering till nästa nivå. Läs mer

Marknadschefernas syn på Martech: 1. Strategi

den 5 februari 2018 av Charlotte Banning - Head of Marketing

4 viktiga områden för att ta ditt arbete med digitalisering till nästa nivå. Läs mer

5. Så beräknar du värdet på din kundportfölj

den 15 november 2017 av Jenny Sondell - CRM Expert

Räkna ut värdet på din kundportfölj med hjälp av Customer Lifetime Value (CLV). Vi förklarar hur du gör och varför detta hjälper dig att prioritera rätt kunder. Läs mer

4. Använd kundlivscykeln som säljverktyg

den 9 oktober 2017 av Jenny Sondell - CRM Expert

Utveckla kunderna med störst potential med hjälp av relevant marknadskommunikation i rätt tid. Låt kundlivscykeln bli ditt verktyg för att lyckas. Läs mer

2. Så jobbar du med CLV för att öka lönsamheten

den 18 september 2017 av Jenny Sondell - CRM Expert

Öka livstidsintäkten per kund genom att aktivt arbeta med kundutveckling. Läs mer

1. Så räknar du ut kundens livstidsintäkt (CLV)

den 14 september 2017 av Jenny Sondell - CRM Expert

En nyckelfaktor för att nå lönsamhet med ditt CRM (Customer Relationship Management) -arbete är att börja räkna på hur mycket dina kunder faktiskt är värda. Det gör du genom att räkna ut kundens livstidsintäkt eller Customer Lifetime Value (CLV). Här förklarar vi hur du räknar ut kundens livstidsintäkt och varför det kommer att hjälpa dig att göra rätt investeringar i sälj- och marknadsinsatser. Läs mer

Emma Storbacka, Avaus: Varför CRM chefen är nästa CMO

den 9 maj 2017 av Hedvig Ederyd - Content Manager

Data är makt och de företag som tillgodoser ny teknik och data i sin kommunikation med kunden är vinnare. Läs mer